Kliknite si na linky uvedené dole - sú tam niektoré články otcov Timkovičovcov, ktoré zatiaľ neboli nikde publikované

(posledné doplnenie článkov v januári 2017):
# Úryvok z listu hazardnému hráčovi (gamblerovi), ktorý práve prehral všetky peniaze (január 2017)
# Vianočný stromček v starodavnej tradícii kresťanstva (alebo tajomstvo prečo vianočné kapre otvárajú a zatvárajú ústa) (december 2016)
# Kremácia (spaľovanie) mŕtvych bola do roku 1963 v katolíckej Cirkvi zakázaná, teraz je dovolená – ale nie chválená - DOPLNENÁ VERZIA o INŠTRUKCIU Kongregácie pre doktrínu viery z r. 2016 - verzia 1.1 (november 2016)
# Pisanky (kraslice) na najvyssom mrakodrape v New Yorku (jednom z dvojiciek) ako aj v archeologickych nalezoch uz v 10. storoci (oktober 2016)
# Metropolita Babjak múdrejŠí ako pápež František v oficiálnej bule (jún 2016)
# Kokain sa pridával do Coca-Coly (jún 2016)
# SAMSUNG uštedruje VATIKÁNU lekciu v novej evanjelizácii (máj 2016)
# Podľa pápeža Františka sú gréckokatolíci druhotriednymi občanmi katolíckej Cirkvi - je to o pol strany dlhšie ako po taliansky (máj 2016)
# Secondo il papa Francesco gli uniati sono cittadini della Chiesa cattolica di seconda classe (maggio 2016)
# Gréckokatolíci sú milosrdnejší ako rímskokatolíci - milosrdenstvo neprotirečí spravodlivosti (apríl 2016)
# Kto miluje Boha, uráža Boží majestát (marec 2016)
# Jeromních Eugene Richlark, OSBM (1935-2015) záchranca baziliánov pred charizmatickou deformou (január 2016)
# Viera v Hospoda Boha nestačí - ak biskup-kňaz je LEN veriaci, jeho farníci sú ateisti - verzia 1.1 (február 2016)
# O spovedi netradične tradičným spôsobom (október 2015)
# Základom stability rodiny (aj novodobej) je rovnaké priezvisko (október 2015)
# Klamstvo - lož - krivé svedectvo (október 2015)
# Životopis o. Jeronym Andrej Fedoroňko, OSBM (1918-2004) (október 2015)
# Isusova modlitba a ako získať vnútorný pokoj a štastie ROZŠÍRENÁ VERZIA 2.1 (október 2015)
# Príbehy Timkoviča z Ríma i Slovenska z rokov 1990-1995 (jul 2015)
# Prečo je opilstvo tažkým hriechom - rozšírená verzia 1.1 (jún 2015)
# Benediktín o. Cyril Stavěl (1921-1990) - v čiernom oblečený Boží anjel s bielou hlavou (pri príležitosti 25 rokov od jeho smrti) alebo: Ako Timkovič získal politický azyl v Taliansku (máj 2015)
# Žena (Eva) bola stvorená z rebra chromozóma Adama, dodnes všetkým mužom chýba toto rebro (máj 2015)
# Príbehy Timkoviča z USA z rokov 1989-1990, verzia 1.1 (apríl 2015)
# Prvé roky Timkoviča v Ríme, ako sa stal baziliánom a ako kopol kojacu cigánku do nohy (apríl 2015)
# Božia Eucharistia je Pesachom-Paschou-Prechodom do neba. Velikdeň je najvačším sviatkom nielen vzkriesenia ale aj Božej Eucharistie, DOPLNENÁ VERZIA 1.3 (apríl 2015)
# Návrh na fixný dátum Paschy - Veľkej Noci - na 22. marca každý rok (január 2015)
# Nakazlivo sebavedomý Rusín Prof. Paul Robert Magocsi - spomienka Timkoviča pri príležitosti jeho 70-tych narodenín (január 2015)
# Nebezpečenstvo tzv. charizmatického hnutia (november 2014)
# Mitochondriálna Eva – všetci ľudia pochádzajú od jedného muža a jednej ženy (Adama a Evy), Prarodičia boli čiernej pleti (september 2014)
# Kňaz je akoby fungujúcim alebo nefungujúcim bleskozvodom (júl 2014)
# Presvätá Trojica (Trojjediný Boh) v názorných príkladoch ROZŠÍRENÁ VERZIA 1.1 (júl 2014)
# Ako si v Ríme na prelome rokov 1987/88 slovenskí bohoslovci poriadne utiahli zo svojho váženého českého rektora pápežského seminára Nepomucenum Karola Vránu (1925-2004) (máj 2014)
# Tzv. svätá rodina - útok antichristovej doby na božstvo Isusa Christa (máj 2014)
# Adoptované a pokrvné Deti Božie (len pokrstení = adoptovaní Synovia; čo boli aj na sv. Príčastie = pokrvní Synovia) (maj 2014)
# Žehnanie sa = klaňanie sa Bohu (1. Božie prikázanie v praktickom živote) (máj 2014)
# Tri spomienky na kardinála o. Tomáša Špidlíka /1919-2010/
# Najsmutnejšie Vianoce v živote r. 1987 (úryvok z pripravovanej knihy Spomienky emigranta)
# Kardinál Tomko: Gréckokatolíci nemajú budúcnosť (úryvok z pripravovanej knihy Spomienky emigranta)
# Karatista ochranca národnostnej menšiny (úryvok z pripravovanej knihy Spomienky emigranta)
# Doktrína nových náboženských hnutí na Slovensku v kocke
# Východné vetvy latinských kongregácií a rádov vo svetle II. Vatikánskeho koncilu a CCEO
# Sv. Cyril a Metod priniesli živú staroslovančinu a nie vymyslenú cirkevnoslovančinu
# Čnostná Zuzana a dvaja starci
# Tetovanie - diablova birmovka
# Deň slávenia nepoškvrneného počatia
# Tri spomienky na redemptoristu o. Michala Majovského (1923-1991)
# Do neba sa dostane len ten, kto miluje všetkých ľudí bez rozdielu
# Kritika filmu Lord Of The Rings
# Kritika filmu Harry Potter
# Farár si udieral hlavu o stenu
# Genocída východného obradu na území Košického rímskokatolíckeho biskupstva za posledných 100 rokov
# Čo je to pokánie?
# Ja verím svojej manželke
# Dúha dokazuje existenciu bájnej Atlantídy
# Úctivo ho pozdravovali
# Nedeľný príbeh z obchodného domu TESCO
# Blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší
# Analýza kresťanských misií - STOP latinizácii
# Kritika filmu distribuovaného SSV na rok 2011 - Molokai /1999/
# Spomienka na vladyku Slavomíra Miklovša (1934-2011)
# Pápež - pastier barankov a ovečiek
# Evolúcia bola naprogramovaná a riadená Bohom - náhoda a osud neexistujú
# Rímsky incident s jezuitom Jánom Babjakom - z pripravovanej knihy Spomienky emigranta
# Životopis o. Pavel Anton Petrašovič, OSBM (1929-2012)
# Episkop Ivan Ljavinec - Іван Лявинець (1923-2012) stál pri emigrácii oboch otcov Timkovičovcov
# Pápežov osobný kostolník Pavol Benedik a Timkovič
# TIMKOVIČ HOME PAGEСайт создан в системе uCoz